אפרידר אשקלון - פרויקט התקומה

מגרש בשטח של כ-6.5 דונם במרכז שכונת אפרידר היוקרתית, עליו עתידים להיבנות 153 יח"ד ב-4 בנייני בוטיק.
הפרויקט נמצא בשלבי תכנון מתקדמים ובקשה להיתר בנייה צפויה להתקבל בתחילת שנת 2024.

our projects