וילה בפארק - שדרות

הקבוצה רכשה בשנת 2018 33 מגרשים להקמה של וילות צמודות קרקע ומכרה אותן בהצלחה לאחר פיתוחם והוצאת היתרים.

our projects