נאות חובב

מגרש בשט של כ-12.6 דונם במועצה אזורית נאות חובב עליו עתיד להיבנות מרלו"ג בשטח של כ-8,000 מ"ר.
הפרויקט נמצא בשלבי תכנון ובקשה להיתר בנייה צפויה עד סוף שנת 2025.

our projects