פארק Y

המגרש ממוקם במרכז העסקים יואב עליו עתיד להיבנות כ-13,000 אלף מ"ר של מסחר ומשרדים.

our projects