פנינת אשדוד

מגרשים בשטח של כ-110 דונם בכניסה לעיר אשדוד עליהם זכויות למגורים, מסחר ומשרדים בשטח של כ-260 א' מ"ר, שיבנו בשלבים הפרויקט נמצא בשלבי תכנון שונים. הגשת בקשה ראשונה להיתר בנייה צפויה במהלך החודשים הקרובים.

our projects