SLDNMEDIA

09/06/2024

הרוכשים של סבן אילבן: "זיהינו את הסיבה לכישלון הרשת בארץ"

אסף קמרי ואודי סעדה שרכשו את הרשת המפסידה טוענים כי הבעיות שלה לא נבעו ממיקומי הסניפים אלא ממספר העובדים בכל חנות ומשיטות הפעולה. הם מבהירים כי תוך כחודשיים יהפכו את כל שמונת סניפי סבן אילבן לסבן אקספרס, ואומרים: "תמהיל המוצרים ישתנה. אין לנו התחייבות לרשת העולמית"

לכתבה >>>